6-3-ریه 59
6-4-کبد 60
6-5-پرتونگاری کامپیوتری 61
6-5-1-تاریخچه سی تی اسکن 62
6-5-2-اجزای اصلی تشکیل دهنده دستگاه سی تی اسکن 62
6-5-2-الف-لامپ اشعه ایکس 63
6-5-2-ب-دتکتورهای اشعه ایکس 64
6-5-2-پ-واحد جمع آوری اطلاعات 64
6-5-2-ت-واحد تولید ولتاژ بالا 64
6-5-2-ث-تخت بیمار 64

6-5-2-ج-واحد بازسازی و تولید تصویر 64
6-5-2-چ-کنسول نمایش و واسط کاربر 65
6-5-ح-کامپیوتر کنترل کننده مرکزی 65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-5-3-نسل های مختلف دستگاه 65
6-5-3-الف-نسل اول 65
6-5-3-ب-نسل دوم 65
6-5-3-پ-نسل سوم 65
6-5-3-ت-نسل چهارم 66

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6-5-3-ث-نسل پنجم 66

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید